Neem contact met ons op

een vraag, informatie, advies? aarzel niet om contact met ons op te nemen door ons formulier in te vullen. wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Aanspreking

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt het KCI uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken om contact te beantwoorden.
De met een "*" gemarkeerde informatie is verplicht voor de geldigheid van uw verzoek. Als een van deze gegevens ontbreekt, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
In uw belang kunnen wij uw persoonlijke gegevens en de inhoud van uw sollicitatie met derden delen, indien de wet dat voorschrijft.
Overeenkomstig de verordening gegevensbescherming (Europese verordening nr. 2016/679, bekend als "AVG") delen wij u mee dat u recht hebt op toegang tot, rectificatie, overdraagbaarheid en het verwijderen van gegevens die op u betrekking hebben, en dat u het recht hebt om ons instructies te geven over het lot van uw gegevens na uw overlijden. U kunt ook om beperking van de verwerking vragen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons te schrijven op het volgende e-mailadres contactlapintade@gmail.com.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, in Frankrijk de CNIL.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.

Dites nous tout !